Politica de qualitat

QUEBEC LABELS, S.L. reconeix la Qualitat com una eina estratègica de la gestió per a l'empresa. Per això hem escollit el model de la norma UN-ÉS-ISO-9001:2008 per desenvolupar un Sistema de Gestió de la Qualitat.

Disposem d'objectius generals controlats periòdicament, amb indicatius de qualitat fixats per a aquest control. El seguiment d'aquests indicadors són l'estímul per satisfer el compromís adoptat per QUEBEC LABELS per a la millora contínua de la qualitat.

Finalment, hem de destacar, que per aconseguir els objectius de millora desitjats, comptem amb la col·laboració activa de tot el personal de l'empresa.

Política de calidad

QUEBEC LABELS, S.L. reconoce la Calidad como una herramienta estratégica de la gestión para la empresa. Por eso hemos escogido el modelo de la norma UN-ES-ISO-9001:2008 para desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad.

Disponemos de objetivos generales controlados periódicamente, con indicativos de calidad fijados para dicho control. El seguimiento de estos indicadores son el estímulo para satisfacer el compromiso adoptado por QUEBEC LABELS para la mejora continua de la calidad.

Finalmente, debemos destacar, que para conseguir los objetivos de mejora deseados, contamos con la colaboración activa de todo el personal de la empresa.

Contacta'ns / Contáctanos